Støttepersoner til forældre med anbragte børn

Står I som forældre overfor, at jeres barn skal anbringes udenfor hjemmet, skal børne- og ungerådgivningen tilbyde jer en støtteperson.

I § 53 i Barnets Lov står: ”Kommunen skal så vidt muligt inden en anbringelse hjælpe barnet eller den unge med at finde en person i barnets eller den unges familie eller netværk, som kan udpeges til at være dennes støtteperson under anbringelsen, eller, jf. § 54, en familie i barnets eller den unges familie eller netværk, som kan udpeges til at være dennes venskabsfamilie under anbringelsen.”

I kan som forældre få en støtteperson før anbringelsen finder sted, under selve anbringelsen og i en kort periode efter at jeres barn er kommet hjem igen.
I kan frit vælge, om I ønsker at tage imod tilbuddet. Hvis I fortryder efter i første omgang at have takket nej, kan I altid vende tilbage og få en støtteperson alligevel.

Formålet med støttepersonen er at støtte jer som forældre. Støtten skal være til gavn for jer og dermed for jeres barn. Indsatsen skal ligeledes være til gavn for samarbejdet mellem jer og jeres barns anbringelsessted.
Støttepersonen er uafhængig af børne- og ungerådgivningen, selv om vedkommende bliver aflønnet herfra. Børne- og ungerådgivningen fastsætter, hvor megen tid støttepersonen tilknyttes familien.

Opgaverne aftales mellem forældre og støtteperson. Opgaverne kan f.eks. være:

  • At yde støtte i den svære situation, det er at få et barn anbragt
  • At lytte og være der for forældrenes egen skyld
  • At være med til at dække nogle behov, som forældre kan have under barnets anbringelse
  • At være med til at styrke kontakten og samarbejdet med f.eks. Børne- og ungerådgivningen samt anbringelsesstedet
  • At medvirke til at styrke forældres involvering omkring barnet samt støtte forældre i at fastholde kontakten med barnet
  • At bidrage med viden om, hvilken regler børne- og ungerådgivningen handler ud fra, og hvordan kommunen fungerer
  • At deltage i møder og hjælpe med forberedelse og evaluering af møder
  • At hjælpe forældre med at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen.

I har som forældre selv mulighed for at vælge en støtteperson, som skal godkendes af børne- og ungerådgivningen. Børne- og ungerådgivningen har kendskab til godkendte støttepersoner, som I kan vælge imellem.

Der stilles ikke særlige faglige krav til støttepersonen.

Støttepersonen skal have en viden om området og personlig kompetence til at kunne varetage de konkrete opgaver.

Støttepersonen skal være uvildig.

Støttepersonen skal være fleksibel.

Det er ikke tanken, at nære familiemedlemmer eller andre af familiens nære personlige netværk skal være støttepersoner.

Kontakt

Børne- og ungerådgivningen

Dildhaven 43
2730 Herlev
21 58 27 61

Send Digital Post

Telefontider
Man - fre 9-14